Service, renovering och reparation av alla typer av transformatorer är en viktig del av vår verksamhet. Vår långa erfarenhet, vårt tekniska och praktiska kunnande ger oss mycket goda möjligheter att utföra service och reparationer på många olika typer av transformatorer t ex torr- eller oljeisolerade vilket t ex kan innebära omlindning av enstaka eller samtliga lindningar, förstärkning av isolation och ombyggnation av komplett transformator. Vi utför självklart även reparation och underhåll av transformatorer som ej är tillverkade av oss på Nordtrafo.

Alla arbeten verifieras med slutkontroll och test i enlighet med gällande harmoniserade standarder och krav.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information eller råd om just din transformator, vi kan ofta hjälpa till och du undviker att behöva investera i en helt ny transformator.

Service Transformatorer