Nordtrafo AB har sedan 2012 en licens för att tillverka och sälja Hexatransformatorer på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltstaterna. Nordtrafo AB har sedan många år varit delaktiga i utveckligen av Hexatransormatorn och det var därför extra roligt att vi 2012 kunde teckna denna licens så vi kan fortsätta tillverkningen och bygga upp verksamheten i den bygd där allt en gång drog igång. Tekniken är numera beprövad och efterfrågan bland våra kunder blir bara högre och högre när det gäller Hexatransformatorer allt eftersom fler upptäcker fördelarna med dessa transformatorer.

Hexatransformatorer kort historik

Den första 3-fastransformatorn för industriell drift installerades i Hällefors pappersbruk 1883. Formen var symmetrisk, men tillverkningsmässiga svårigheter ledde till en icke optimal placering av de tre spolarna på rad istället för i deltaform. Så har det sett ut i mer än 100 år!

Vad hände sen?

Hexatransformatorer innebär en återgång till den för 3-fastransformatorn ideala deltaformen från anno 1883. Tack vare en patenterad metod att tillverka transformatorkärnor, där benen är placerade i deltaform. På var och ett av benen placeras induktionsspolar och vi har en symmetrisk hexatransformator. Utförandet medför väsentliga fördelar jämfört med de konventionella trefastransformatorer som dominerat marknaden i drygt 100 år.

Fördelar Hexatransformatorer från Nordtrafo AB

 • Tomgångsförluster kan reduceras med 30-50 procent vid normal induktion.
 • Hexatransformatorer startar mjukt och inkopplingsströmstötarna är jämförelsevis svaga. Man kan därför bortse från startströmmar vid dimensionering av säkringar och anslutningar.
 • Ljudet är knappt hörbart.
 • Vikten kan minskas med upp till 30 procent jämfört med motsvarande konventionell konstruktion.
 • Volym är ca 40 procent mindre än motsvarande konventionell konstruktion.
 • De elektromagnetiska läckfälten är svagare.
 • Den reaktiva strömmen är reducerad.
 • De tre lindningarna arbetar under identiska förhållanden, vilket ger faserna symmetrisk karaktär.
 • Tack vare att förlusterna är mindre är också behovet av kylning mindre.
 • 3-Fas-Hexatransformator 50 -1000 kVA IP23 - Sida 3-Fas Hexatransformator 50-1000 kVA IP23
  Självkyld, torrisolerad, kapslad, krafttransformator med driftspänning upp till 1000 Volt på primär- och sekundärsida. Primär- och sekundärsida skilda från varandra som standard. Kopplingsart: D/y0, Y/y0, D/z0 eller enligt annat önskemål. Transformatorns lindningar består av dubbellackerad koppar- eller aluminiumtråd.

  Tillbehör

  Transformatorerna kan utrustas med följande tillbehör:
  • Omställbara hjul
  • Pt-100 givare i lindning
  • Signaltermometer med två inställbara kontakter med skilda kretsar
  • Instrument för visning och övervakning i stationsdatorsystem
  • Elektrostatisk skyddsskärm mellan primär- och sekundärlindning
  • Uttag på lindning för reglering
  • Högre kapslingsklass upptill IP65
  • Fler lindningar t ex 3-lindningstransformator

  Provning

  Transformatorer från 100 kVA provas enligt IEC 60076 / SS 427 01 29 som dokumenteras med protokoll. Provning enligt andra normer kan utföras på begäran.
   
 • 3-Fas-Hexatransformator-50-1000-kVA-IP00-Sida 3-Fas Hexatransformator 50-1000 kVA IP00
  Självkyld, torrisolerad, okapslad, krafttransformator med driftspänning upp till 1000 Volt på primär- och sekundärsida. Primär- och sekundärsida skilda från varandra som standard. Kopplingsart: D/y0, Y/y0, D/z0 eller enligt annat önskemål. Transformatorns lindningar består av dubbellackerad koppar- eller aluminiumtråd.

  Tillbehör

  Transformatorerna kan utrustas med följande tillbehör:
  • Omställbara hjul
  • Pt-100 givare i lindning
  • Signaltermometer med två inställbara kontakter med skilda kretsar
  • Instrument för visning och övervakning i stationsdatorsystem
  • Elektrostatisk skyddsskärm mellan primär- och sekundärlindning
  • Uttag på lindning för reglering
  • Högre kapslingsklass upptill IP65
  • Fler lindningar t ex 3-lindningstransformator

  Provning

  Transformatorer från 100 kVA provas enligt IEC 60076 / SS 427 01 29 som dokumenteras med protokoll. Provning enligt andra normer kan utföras på begäran.
   
 • Självkyld, torrisolerad, kapslad, krafttransformator med driftspänning upp till 1000 Volt på primär- och sekundärsida. Primär- och sekundärsida skilda från varandra som standard. Kopplingsart: D/y0, Y/y0, D/z0 eller enligt annat önskemål. Transformatorns lindningar består av dubbellackerad koppar- eller aluminiumtråd.

  Tillbehör

  Transformatorerna kan utrustas med följande tillbehör:
  • Omställbara hjul
  • Pt-100 givare i lindning
  • Signaltermometer med två inställbara kontakter med skilda kretsar
  • Instrument för visning och övervakning i stationsdatorsystem
  • Elektrostatisk skyddsskärm mellan primär- och sekundärlindning
  • Uttag på lindning för reglering
  • Högre kapslingsklass upptill IP65
  • Fler lindningar t ex 3-lindningstransformator

  Provning

  Transformatorer från 100 kVA provas enligt IEC 60076 / SS 427 01 29 som dokumenteras med protokoll. Provning enligt andra normer kan utföras på begäran.
   
 • 3-Fas Hexatransformator 5-50 kVA
  Självkyld, torrisolerad, okapslad, krafttransformator med driftspänning upp till 1000 Volt på primär- och sekundärsida. Primär- och sekundärsida skilda från varandra som standard. Kopplingsart: D/y0, Y/y0, D/z0 eller enligt annat önskemål. Transformatorns lindningar består av dubbellackerad koppar- eller aluminiumtråd.

  Tillbehör

  Transformatorerna kan utrustas med följande tillbehör:
  • Omställbara hjul
  • Pt-100 givare i lindning
  • Signaltermometer med två inställbara kontakter med skilda kretsar
  • Instrument för visning och övervakning i stationsdatorsystem
  • Elektrostatisk skyddsskärm mellan primär- och sekundärlindning
  • Uttag på lindning för reglering
  • Högre kapslingsklass upptill IP65
  • Fler lindningar t ex 3-lindningstransformator

  Provning

  Transformatorer från 100 kVA provas enligt IEC 60076 / SS 427 01 29 som dokumenteras med protokoll. Provning enligt andra normer kan utföras på begäran.
   

Titel

Till toppen