Hexatransformatorer

Nordtrafo AB har sedan 2012 en licens för att tillverka och sälja Hexatransformatorer på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltstaterna. Nordtrafo AB har sedan många år varit delaktiga i utveckligen av Hexatransormatorn och det var därför extra roligt att vi 2012 kunde teckna denna licens så vi kan fortsätta tillverkningen och bygga upp verksamheten i den bygd där allt en gång drog igång. Tekniken är numera beprövad och efterfrågan bland våra kunder blir bara högre och högre när det gäller Hexatransformatorer allt eftersom fler upptäcker fördelarna med dessa transformatorer.

Hexatransformatorer kort historik

Den första 3-fastransformatorn för industriell drift installerades i Hällefors pappersbruk 1883. Formen var symmetrisk, men tillverkningsmässiga svårigheter ledde till en icke optimal placering av de tre spolarna på rad istället för i deltaform. Så har det sett ut i mer än 100 år!

Vad hände sen?

Hexatransformatorer innebär en återgång till den för 3-fastransformatorn ideala deltaformen från anno 1883. Tack vare en patenterad metod att tillverka transformatorkärnor, där benen är placerade i deltaform. På var och ett av benen placeras induktionsspolar och vi har en symmetrisk hexatransformator. Utförandet medför väsentliga fördelar jämfört med de konventionella trefastransformatorer som dominerat marknaden i drygt 100 år.

Fördelar Hexatransformatorer från Nordtrafo AB

  • Tomgångsförluster kan reduceras med 30-50 procent vid normal induktion.
  • Hexatransformatorer startar mjukt och inkopplingsströmstötarna är jämförelsevis svaga. Man kan därför bortse från startströmmar vid dimensionering av säkringar och anslutningar.
  • Ljudet är knappt hörbart.
  • Vikten kan minskas med upp till 30 procent jämfört med motsvarande konventionell konstruktion.
  • Volym är ca 40 procent mindre än motsvarande konventionell konstruktion.
  • De elektromagnetiska läckfälten är svagare.
  • Den reaktiva strömmen är reducerad.
  • De tre lindningarna arbetar under identiska förhållanden, vilket ger faserna symmetrisk karaktär.
  • Tack vare att förlusterna är mindre är också behovet av kylning mindre.
Till toppen