Elektrisk drivteknik EDT AB

EDT AB är en helhetsleverantör av högpresterande produkter och tjänster inom områdena styrsystem, elmotorer och generatorer. Bland företagets kunder återfinns ledande leverantörer inom processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn med verksamhet över stora av världen.

EDT AB är stationerade i Kungälv och består av fyra medarbetare och två konsulter, samtliga med lång erfarenhet inom sitt respektive område.

Vem är du och vilken är din roll på företaget?

Jag heter Claes Hugosson och är ägare och VD för företaget EDT AB. Eftersom vi är ganska få i på företaget så får alla hugga i där det behövs, det gäller inte minst mig, som sitter på flera stolar. Jag ritar och konstruerar även alla maskiner vi tillverkar.

Hur och när kom du i kontakt med Nordtrafo?

Vi bygger olika maskiner och till dem behöver vi transformatorer. Jag har haft ett väldigt långt samarbete med Nordtrafo. Jag lärde känna de nuvarande ägarnas pappa Lennart, för en herrans massa år sedan och efter att han gick bort så har jag fortsatt göra affärer med sönerna. Jag beställer i stort sett alla transformatorer vi behöver från dem.

Hur kommer det sig att Nordtrafo hamnade högst upp på listan över möjliga leverantörer av transformatorer?

Nordtrafo är ett av få svenska företag som fortfarande tillverkar transformatorer i större skala. Även om prisbilden är något högre i Sverige än till exempel i Asien så är närheten värt mycket för mig. Jag arbetar utifrån en filosofi som innebär att jag har valt ut ett mindre antal leverantörer som jag vill samarbeta med och som jag beställer merparten av. Stor hänsyn tas till teknik- och tillgänglighetsoptimering som är viktiga för oss, speciellt i dessa tider. Det är viktigare att ha ett bra förhållande med en bra leverantör, eller en samarbetspartner som jag skulle vilja kalla det.

Har er kontakt med Nordtrafo lett till några förändringar eller förbättringar?

Kontakten med Nordtrafo har utvecklats mer till ett samarbete mellan våra företag än endast en köp- och leverantörsrelation.

Kan du ge ett exempel på hur samarbetet med Nordtrafo kan se ut?

Vi på EDT AB har konstruerat en maskin som används för att testa kablar som ligger på havsbotten, så kallade HVDC-kablar. De leder exempelvis från fastlandet till ett vindkraftverk, eller från ett land till ett annat. Det är stor efterfrågan på denna typ av kablar, men det ställer också höga krav på att kablarna testas ordentligt innan de installeras på havsbotten, eftersom man inte gärna byter ut dem då.

Det krävs en hel massa tester för dessa kablar och en av testerna är att värma kabeln dvs. skicka väldigt mycket ström genom den. Det visade sig att det inte existerade en bra lösning för uppvärmning av HVDC-kablar, så då bestämde vi oss för att konstruera en apparat som löser det problemet.

Som en del i apparaten behövde vi en specialanpassad transformator i mycket grov koppar för att leverera tillräckligt mycket ström och vi tog fram en sådan transformator med hjälp av Nordtrafo. Idag bockar vi kopparlindningen till Nordtrafo, som sedan bygger transformatorerna åt oss. Det är ett samarbete som fungerar väldigt bra.

Hur tycker du att samarbetet med Nordtrafo fungerar i övrigt?

Jag tycker att samarbetet fungerar väldigt bra. Nordtrafo är väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. Ingenting känns omöjligt för dem och de är mycket flexibla mot oss som kund. Vi har ibland behövt genomföra justeringar och förändringar av deras produkter beroende på att våra kunder har mycket höga krav. Vid dessa tillfällen har Nordtrafo alltid ställt upp och hjälpt oss med anpassningar utan krångel. Det medför att vi alltid kan leverera en produkt som våra slutkunder är nöjda med.

Som jag nämnde tidigare så vill vi ha långsiktiga samarbeten med några få utvalda och pålitliga leverantörer som alltid levererar som de ska. Nordtrafo är en av dessa leverantörer.

 

Claes Hugosson
Ägare och VD
EDT AB