Norr-Don AB

Norr-don är ett företag i Västerbottens inland med kundanpassade lösningar inom automation och kraftfördelningar. Vår serviceavdelning är inriktad mot gruvindustri där vi hjälper våra kunder med årliga starkströmskontroller av maskiner, felsökning, installation av utrustning på maskiner och automationsprojekt.

Vem är du och vilken är din roll på företaget?

Jag heter Per Eriksson och är delägare och vd på Norr-Don. Vi är ju ett mindre familjeägt företag, vilket innebär att jag får sitta på flera stolar. Vi har till exempel ingen uttalad säljorganisation utan jag och övriga på Norr-Don är ute och möter kunderna i gruvorna och säljer våra produkter och tjänster genom att göra ett bra jobb.


Berätta om företaget Norr-Don

Norr-Don grundades 1986 av min farbror. Han jobbade som elektriker i Kristinebergsgruvan, där han insåg att det fanns behov av att bygga fördelningscentraler och uttagcentraler i gruvan. Han började bygga och sälja produkter och företaget har sedan dess vuxit och breddats till automationsläsningar, apparatskåp, kraftfördelningar och kablage.

Vi är idag 13 anställda, varav sju på verkstadsgolvet och sex i servicegruppen. Vi finns i byn Åmliden, 10 mil rakt in från Skellefteå, mitt i Boliden Minerals gruvområde, som består av gruvorna Renström, Kristineberg och Kankberg som vi hjälper till och levererar produkter och tjänster till, även kanadensiskägda Björkdalsgruvan ligger i närområdet, det är ju ett väldig gruvtätt område.

Vi bygger produkter som vi säljer över hela Sverige med inriktning mot tyngre industri med kraft- och automationslösningar. Det är ju då i första hand till gruvorna men även till pappersmassa-industrin vid kusterna och vi har även Göteborgs energi och LKAB som större kunder.


Hur och när kom ni i kontakt med Nordtrafo?

Kontakten med Nordtrafo började redan före min tid, när jag klev på 2006 så fanns Nordtrafo redan med i rullarna men hur och när kontakten etablerades från början vet jag ej men Nordtrafo har alltid varit med under min tid i Norr-Don.


Hur kommer det sig att Nordtrafo hamnade högst upp på listan över möjliga leverantörer av transformatorer?

Genom åren har vi använt av oss av andra billigare leverantörer men kommit tillbaka till Nordtrafo. Då vi inriktar oss mot gruvorna i den grad vi gör idag så är det väldigt viktigt att våra kunders verksamheter inte står still, det blir väldigt kostsamt för dem och även för oss i slutändan om vi inte levererar kvalitet. Det har visat sig att Nordtrafos produkter håller bättre och de kan modifiera sina produkter på ett annat sätt än de stora drakarnas som oftast bara köper in de billigaste standardlösningarna. De pengar vi sparar med att köpa billiga produkter, de tappar vi på grund av att de går sönder. Det viktigaste för oss är inte priset utan att produkterna håller på plats och det gör Nordtrafos produkter.


Har er kontakt med Nordtrafo lett till några förändringar eller förbättringar?

Nordtrafo har varit mycket tillmötesgående och modifierat sina produkter enligt våra önskemål. Tillsammans med Nordtrafo har vi löst många problem för kunderna, vi har kunnat kundanpassa våra lösningar tack vare att Nordtrafo har hjälpt oss. Vi har kunnat stärka vår position mot gruvorna tack vare att vi själva har varit duktiga på att bygga bra lösningar och bra produkter till våra kunder och att vi har haft Nordtrafo som leverantör.


Hur tycker du att samarbetet med Nordtrafo fungerar i övrigt?

Jag tycker det fungerar mycket bra, det är viktigt att våra leverantörer är flexibla och kan leverera snabbt om något akut inträffar hos våra kunder. Det är bra kvalitet på produkterna och de är tillmötesgående och hjälpsamma när man ringer. Personligen tycker jag också att det är roligt att ringa till Nordtrafo som liksom vi är ett familjeföretag som jobbar ungefär som oss och förstår våra utmaningar och förutsättningar.

Per Eriksson
VD och delägare
Norr-Don AB

Elektrisk drivteknik EDT AB

EDT AB är en helhetsleverantör av högpresterande produkter och tjänster inom områdena styrsystem, elmotorer och generatorer. Bland företagets kunder återfinns ledande leverantörer inom processindustrin, verkstadsindustrin och energisektorn med verksamhet över stora av världen. Företaget är stationerad i Kungälv och består av fyra medarbetare och två konsulter, samtliga med lång erfarenhet inom sitt respektive område.

Vem är du och vilken är din roll på företaget?

Jag heter Claes Hugosson och är ägare och VD för företaget EDT AB. Eftersom vi är ganska få i på företaget så får alla hugga i där det behövs, det gäller inte minst mig, som sitter på flera stolar. Jag ritar och konstruerar även alla maskiner vi tillverkar.

Hur och när kom du i kontakt med Nordtrafo?

Vi bygger olika maskiner och till dem behöver vi transformatorer. Jag har haft ett väldigt långt samarbete med Nordtrafo. Jag lärde känna de nuvarande ägarnas pappa Lennart, för en herrans massa år sedan och efter att han gick bort så har jag fortsatt göra affärer med sönerna. Jag beställer i stort sett alla transformatorer vi behöver från dem.

Hur kommer det sig att Nordtrafo hamnade högst upp på listan över möjliga leverantörer av transformatorer?

Nordtrafo är ett av få svenska företag som fortfarande tillverkar transformatorer i större skala. Även om prisbilden är något högre i Sverige än till exempel i Asien så är närheten värt mycket för mig. Jag arbetar utifrån en filosofi som innebär att jag har valt ut ett mindre antal leverantörer som jag vill samarbeta med och som jag beställer merparten av. Stor hänsyn tas till teknik- och tillgänglighetsoptimering som är viktiga för oss, speciellt i dessa tider. Det är viktigare att ha ett bra förhållande med en bra leverantör, eller en samarbetspartner som jag skulle vilja kalla det.

Har er kontakt med Nordtrafo lett till några förändringar eller förbättringar?

Kontakten med Nordtrafo har utvecklats mer till ett samarbete mellan våra företag än endast en köp- och leverantörsrelation.

Kan du ge ett exempel på hur samarbetet med Nordtrafo kan se ut?

Vi på EDT AB har konstruerat en maskin som används för att testa kablar som ligger på havsbotten, så kallade HVDC-kablar. De leder exempelvis från fastlandet till ett vindkraftverk, eller från ett land till ett annat. Det är stor efterfrågan på denna typ av kablar, men det ställer också höga krav på att kablarna testas ordentligt innan de installeras på havsbotten, eftersom man inte gärna byter ut dem då.

Det krävs en hel massa tester för dessa kablar och en av testerna är att värma kabeln dvs. skicka väldigt mycket ström genom den. Det visade sig att det inte existerade en bra lösning för uppvärmning av HVDC-kablar, så då bestämde vi oss för att konstruera en apparat som löser det problemet.

Som en del i apparaten behövde vi en specialanpassad transformator i mycket grov koppar för att leverera tillräckligt mycket ström och vi tog fram en sådan transformator med hjälp av Nordtrafo. Idag bockar vi kopparlindningen till Nordtrafo, som sedan bygger transformatorerna åt oss. Det är ett samarbete som fungerar väldigt bra.

Hur tycker du att samarbetet med Nordtrafo fungerar i övrigt?

Jag tycker att samarbetet fungerar väldigt bra. Nordtrafo är väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. Ingenting känns omöjligt för dem och de är mycket flexibla mot oss som kund. Vi har ibland behövt genomföra justeringar och förändringar av deras produkter beroende på att våra kunder har mycket höga krav. Vid dessa tillfällen har Nordtrafo alltid ställt upp och hjälpt oss med anpassningar utan krångel. Det medför att vi alltid kan leverera en produkt som våra slutkunder är nöjda med.

Som jag nämnde tidigare så vill vi ha långsiktiga samarbeten med några få utvalda och pålitliga leverantörer som alltid levererar som de ska. Nordtrafo är en av dessa leverantörer.


Claes Hugosson
Ägare och VD
EDT AB