Nordtrafo fyller i år 50 år och förutom att vi firar det så ser vi med tillförsikt på framtiden. Därför håller vi på Nordtrafo för fullt på med att flytta till nya och mer anpassade lokaler i Nyland som ligger någon mil från Bjärtrå som fram till idag varit vår hemmaplan. Vi har som sagt under många år funnits belägna i Bjärtrå men vi har under senare år känt att för att kunna utveckla Nordtrafo vidare så skulle vi behöva mer ändamålsenliga lokaler som gör det enklare att bedriva en effektiv produktion och utveckling. Vi har nu hittat lämpliga lokaler i Nyland som ligger bara någon mil från våra tidigare lokaler, dessa fyller våra behov och ger oss en bra grund för kommande 50 år i Nordtrafos historia….