Toroider

Standardsortimentet omfattar lågspända toroider från 5 VA – 30 kVA.
Dessa standardtyper har märkspänning upp till 1000 Volt på primärsidan.
Temperaturklass: B
För måttuppgifter var vänlig kontakta oss för mer information.