Hexatransformatorer

2012-07-17 tecknade Hexaformer AB en licens med Nordtrafo Produktion AB (Nordtrafo) som ger Nordtrafo rätt att sälja Hexatransformatorer på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltstaterna.

2012-09-07 undertecknades även ett rörelseöverlåtelseavtal mellan Hexaformer Produktion AB (HPAB) och Nordtrafo varvid all verksamhet i HPAB övergick till Nordtrafo. Tack vare att Hexaformer tekniken redan var väl bekant för Nordtrafo har överlåtelsen av verksamheten från HPAB till Nordtrafo gått snabbt och produktionen av Hexaformer transformatorer är redan i full gång i Nyland.

Vi är glada för att vi återigen är delaktiga i Hexaformerprojektet säger Lennart Sjöholm, Nordtrafos VD. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för vårt bolag nu när verksamheten åter byggs upp i vår bygd där allt en gång startade. Tekniken är nu beprövad och kunderna efterfrågar Hexatransformatorer. Vi vågar hoppas på en ljus framtid och undersöker möjligheten att flytta all vår verksamhet till nya effektivare lokaler inom kort.
Gamla och nya kunder är välkomna att höra av sig till oss.

 

Hexatransformatorer kort historik

Den första 3-fastransformatorn för industriell drift installerades i Hällefors pappersbruk 1883. Formen var symmetrisk, men tillverkningsmässiga svårigheter ledde till en icke optimal placering av de tre spolarna på rad istället för i deltaform. Så har det sett ut i mer än 100 år!

 

3-fastransformator från 1883

Jonas Wennströms 3-fastransformator från 1883!

 

Vad hände sen?

Hexatransformatorer innebär en återgång till den för 3-fastransformatorn ideala deltaformen från anno 1883. Tack vare en patenterad metod att tillverka transformatorkärnor, där benen är placerade i deltaform. På var och ett av benen placeras induktionsspolar och vi har en symmetrisk hexatransformator. Utförandet medför väsentliga fördelar jämfört med de konventionella trefastransformatorer som dominerat marknaden i drygt 100 år.

 

Hexatransformatorer från Nordtrafo AB

Fördelar

  • Tomgångsförluster kan reduceras med 30-50 procent vid normal induktion.
  • Hexatransformatorer startar mjukt och inkopplingsströmstötarna är jämförelsevis svaga. Man kan därför bortse från startströmmar vid dimensionering av säkringar och anslutningar.
  • Ljudet är knappt hörbart.
  • Vikten kan minskas med upp till 30 procent jämfört med motsvarande konventionell konstruktion.
  • Volym är ca 40 procent mindre än motsvarande konventionell konstruktion.
  • De elektromagnetiska läckfälten är svagare.
  • Den reaktiva strömmen är reducerad.
  • De tre lindningarna arbetar under identiska förhållanden, vilket ger faserna symmetrisk karaktär.
  • Tack vare att förlusterna är mindre är också behovet av kylning mindre.

 

Hexatransformatorer från Nordtrafo AB

Hexatransformator från Nordtrafo AB